Tule JyTLS:n kumppaniksi!

Kun tuet seuraa, tuet luistelijoiden uria urheilijoina, rakasta harrastusta ja liikunnallista elämäntapaa.
Kun tuet seuraa, tuet luistelijoiden uria urheilijoina, rakasta harrastusta ja liikunnallista elämäntapaa.

JyTLS:n tukijana tuet urheilijoiden uria ja liikuntaharrastusta
 

Taitoluistelun harrastamista sekä lasten ja nuorten liikuntaharrastusta voi Jyväskylässä tukea monin tavoin. Yritykselläsi on mahdollisuus positiiviseen näkyvyyteen lajin parissa. Samalla tuet nuorten tietä urheilijan uralla ja liikunnallisen elämäntavan parissa.

Jyväskylän Taitoluisteluseurassa voit valita sponsoroinnin kohteeksi koko seuran, yksittäisen luistelijan, ryhmän tai joukkueen. Monipuolisen lajin parissa vaihtoehtoja yhteistyöhön on runsaasti. 

Tutustu JyTLSiin ja seuran tukemiseen. Ole yhteydessä! Yhteistyökumppanuuksia koskeviin kysymyksiin vastaa puheenjohtajamme Olli Schemeikka: olli.schemeikka@jytls.fi

 

Koko seuran toiminnan tukeminen
 

Jyväskylän taitoluisteluseuran saama tuki käytetään kaikkien luistelijoiden ja toiminnan mahdollistamiseen.

Vaihtoehdot:

1.Yritysyhteistyö

 • Ehkä yritykselläsi on tarjolla tuotteita tai palveluita, joita luistelijat tarvitsevat. Seuran kanssa voi sopia jäseneduista, jolloin seura ohjaa luistelijoitaan yhteistyökumppaneiden palveluihin. Yhteistyökumppanit ovat näkyvissä myös seuran nettisivuilla.
 • Seuran järjestämissä tapahtumissa kuten kilpailuissa ja näytöksissä on mahdollista tehdä yhteistyötä ja saada näkyvyyttä omalle yritykselle

2. Sponsorituki

 • Seuran saamalla sponsorituella voidaan muun muassa kouluttaa ja palkata valmentajia ja seuratyöntekijöitä huolehtimaan laadukkaasta ohjauksesta
 • Tuen avulla voidaan myös esimerkiksi tukea vähävaraisten luistelijoiden harjoittelua stipendein

 

Yksittäisen luistelijan sponsorointi
 

Taitoluistelu on paitsi fyysisesti ja urheilullisesti, myös ajan ja kustannustensa puolesta vaativa laji. Luisteluharrastuksen kustantaa luistelijan perhe. Jonkin verran talkootöitäkin tehdään. Lajissa menestymisen avain on korkeatasoinen valmennus ja suuret harjoitusmäärät. Sponsoreilla on tämän mahdollistamisessa tärkeä rooli.

 • Sponsori voi tehdä yksittäisen lahjoituksen, jota hyödynnetään kauden mittaan varusteisiin, kisamatkoihin ja harjoituskustannuksiin. Sponsorin näkyvyydestä voidaan tällöin sopia tapauskohtaisesti
 • Sponsori voi kustantaa jonkun tietyn hankinnan yleisimmin varusteiden osalta. Usein sponsorit näkyvät silloin takeissa, kasseissa ym. edustusvarusteissa.
 • Joissain tapauksissa tuen vastineeksi voidaan sopia luistelijan puolelta edustusta vaikkapa messuosastolla tai tapahtumissa. Luistelijan kuulumisia kauden varrelta voidaan raportoida sponsorille, joka voi käyttää materiaalia omassa markkinoinnissaan
 • Yksinluistelijoita kilpailee useissa ikäluokissa pikku-tinteistä alkaen
 • Yrityksen näkökulmasta voi melko kevyelläkin panostuksella tehdä suuren vaikutuksen luistelijan mahdollisuuksiin kehittyä!

 

Muodostelmajoukkueen tukeminen
 

Muodostelmaluistelu on Suomessa suosittu laji, ovathan hallitsevat maailmanmestaritkin Suomesta. Muodostelmakilpailut ovat myös yleisön suosiossa. Huomattavaa on, että jo yhden joukkueen koko on parikymmentä luistelijaa. Kilpailu on kovaa ja harjoittelu ja sen kustannukset sen mukaiset.

 • Muodostelmajoukkueen sponsori voi kohdistaa tukensa joko yleisesti joukkueelle tai johonkin tiettyyn hankintaan tai varusteeseen.
 • Muodostelmajoukkueen sponsorisopimus on luonnollisesti hiukan arvokkaampi verrattuna yksittäisen luistelijan tukemiseen, mutta yrityksen saama näkyvyys on myös toisella tasolla. Näkyvyys luistelijoiden edustusvarusteissa, netissä ja somessa on suuren joukkueen matkassa merkittävä mainospaikka
 • Jyväskylän Taitoluisteluseurassa kilpailee joukkueita useissa ikäluokissa minoreista aikuisten masters-sarjaan saakka.
 • Muodostelmajoukkue on myös erinomainen talkooporukka tapahtumiin!

 

 

Stipendit ja muu tukeminen

 

 • Yrityksellä on mahdollisuus perustaa myös toistuva tai kertaluontoinen stipendirahasto. Ehkä yrityksenne haluaa tukea vähävaraisten lasten harrastamista tai erityisen lahjakkaan luistelijan uran kehitystä.
 • Kaikesta sponsoritoiminnasta sovitaan yhdeksi kilpailukaudeksi kerrallaan. Tukemisesta ja mahdollisista vastineista sovitaan aina tapauskohtaisesti Suomen lakia ja hyviä tapoja noudattaen.
 • Voit tutustua luistelijoihin ja joukkueisiin osoitteessa jytls.fi
 • Ota rohkeasti yhteyttä ja valitse omalle yrityksellesi sopiva tapa tukea taitoluistelua Jyväskylässä ja saada näkyvyyttä