Viola Asunmaa

Viola Asunmaa on Jyväskylän Taitoluisteluseuran muodostelmaluistelun valmentaja.
Viola Asunmaa on Jyväskylän Taitoluisteluseuran muodostelmaluistelun valmentaja.

Muodostelmaluistelun valmentaja, Viola Asunmaa:

Parhaat mahdolliset eväät taitojen kehittämiseen

Viola on ollut JyTLS:lainen viisivuotiaasta alkaen, ensin yksinluistelussa ja sitten muodostelmaluistelijana. Nyt hän valmentaa seuran muodostelmaluistelun joukkueita.

Millainen valmentaja?
”Valmentajana pyrin antamaan luistelijoille parhaat mahdolliset eväät ja olosuhteet taitojensa kehittämiseen. Vuorovaikutteisuus, yhteen hiileen puhaltaminen ja positiivinen ilmapiiri harjoituksissa ovat minulle on tärkeitä asioita valmentajana.”

Vahvuudet valmentajana
”Luistelu-urani aikana opin paljon ryhmässä toimimisesta ja yhteisten tavoitteiden eteen työskentelystä sekä siitä kumpuavasta ilosta. Näitä asioita haluan korostaa valmentaessani.”

Violalla on taustallaan vahva luistelutaito ja pitkä kokemus muodostelmaluistelujoukkueen kehityksestä. Näistä hän on saanut hyvän pohjan myös liikuntatieteen opintoihinsa. 

Ajatuksia taitoluistelusta
Luistelun ilo on kantava ja eteenpäin vievä asia luistelijoiden ja joukkueiden uralla. Rakkaus lajiin, jäällä liikkumisesta nauttiminen ja hyvä ilmapiiri saavat iloa aikaan. Tavoitteellisessa luistelussa kehittyminen, työn tekeminen tavoitteiden eteen ja toivottavasti myös niiden saavuttaminen tuovat onnistumisen tunteita.  

Muodostelmaluistelussa ilo ja onnistumiset saadaan aikaan yhdessä. Ne ovat niin joukkueiden kuin siihen kuuluvien yksilöiden aikaansaamia. 

Ajatuksia JyTLS:sta
”Tässä seurassa on hyvä luistella ja valmentaa. Oman pitkän luistelu-urani aikana olen oppinut paljon turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä.” 

Koulutus luisteluvalmentajana & liikunnan alalla

  • Opiskelee liikuntatieteitä Jyväskylän yliopistossa

Omalla luistelu-uralla

  • JyTLS-yksinluistelussa 11-vuotiaaksi asti, sen jälkeen muodostelmaluistelussa
  • Luistellut mm. SM-noviisi- ja juniorijoukkueissa