Anna Saarela

Anna Saarela on JyTLS:n yksinluistelun valmentaja.
Anna Saarela on JyTLS:n yksinluistelun valmentaja.

Yksinluistelun valmentaja, Anna Saarela: 

”Teen valmennusta koko sydämestäni”

 

Ennen JyTLS:aan tuloaan vuonna 2020 on toiminut vastuuvalmentajana viimeisimpänä Porissa ja sitä ennen Raumalla. Anna on toiminut myös UJK Taitoluistelun päävalmentajana.

”Olen luistelijoiden kanssa hetkessä läsnä ja teen työtäni hyvin intohimoisesti.” 

Millainen valmentaja?
Valmentajana Anna on urheilijalähtöinen, kannustava ja positiivinen, mutta myös vaativa.

”Tavoitteenani on huomioida kaikki lapset yhdenvertaisina ja antaa jokaiselle huomiota ja harjoitteita taitotasojen mukaisesti. Minulle on tärkeää, että voin antaa palautetta lapsen kehityksestä, mutta haluan myös itse kehittyä valmentajana, joten palautetta myös vanhemmilta ja luistelijoilta on hyvä saada. Teen valmennusta koko sydämestäni.” 

Vahvuudet valmentajana
Anna tuo valmennustiimiimme osaamistaan niin jäällä kuin oheisissa. Hän painottaa huolellisuutta ja tekniikkaa, katsoo urheilijaa kokonaisuutena ja ymmärtää niin fyysisten kuin psyykkisten valmiuksien merkityksen urheilussa. Jään ulkopuolella Anna tuo osaamista erityisesti lajinomaiseen oheisharjoitteluun, jotta treenaaminen tukee tavoitteita ja luistelijan hyvinvointia ja terveyttä. 

Ajatuksia taitoluistelusta
Anna toteaa, että luistelu-uran alkuvuodet ovat tärkeimpiä vuosia. Niiden aikana rakennetaan pohjaa, rakkautta lajiin, innostusta, motivaatiota sekä tavoitteita ja unelmia uraa ajatellen. 

”Haluan luoda hyvät valmiudet luistelijan sekä fyysisen että henkisen puolen osalta. Korostan valmennuksessani erityisesti tekniikkaa ja huolellisuutta sekä positiivisuutta. Minulle on tärkeää, että jokainen saisi luistella niin pitkään kuin mahdollista ja kasvaa kokonaisvaltaisesti urheilijaksi.”

Annalla on vahva tausta ja kiinnostus laadukkaan oheisharjoittelun toteuttamiseen. Oheistreenillä mahdollistetaan luistelijan pitkää uraa ja kehon valmiutta jäällä harjoiteltaviin taitoihin. Hän myös painottaa alku- ja loppuverryttelyn tärkeyttä osana jokaista treeniä.

Ajatuksia JyTLS:sta
Anna aloitti JyTLS-tiimissä vuonna 2020. Hän toteaa, että JYTLS vaikuttaa mahtavalta luisteluseuralta: Hyvä ilmapiiri, ammattimaisuus ja välittäminen ovat seuran tärkeitä ominaisuuksia ja olen saanut kyllä todella positiivisen ensivaikutelman.

Kevyesti sanottuna haluan huippuvalmentajaksi, joten haluan jakaa osaamistani ja haluan myös uuden seuran myötä saada hyvää oppia muilta valmentajilta. 

Koulutus luisteluvalmentajana & liikunnan alalla

  • Luisteluohjaaja (STLL)
  • Opiskelee liikuntapedagogiikkaa Jyväskylän yliopistossa
  • Liikuntaneuvojan koulutus

Omalla luistelu-uralla

  • Monipuolinen urheilutausta eri lajien parista
  • Edustanut Leksands IF Konståkning -seuraa Ruotsissa ja Rauman Taitoluistelijoita
  • Valmentajina Susanna Malinen ja Heidi Viitanen
  • SM-noviiseissa 6. sija kaudella 2013–14
  • Kilpaillut SM-junioreissa ennen siirtymistään valmentajaksi
  • Kohokohtia luistelussa ovat olleet itsensä ylittäminen, kokemusten karttuminen, onnistumiset ja epäonnistumiset, matkustelu, ystävät, uuden oppiminen ja itsensä kehittäminen urheilijana