Jyväskylän Taitoluisteluseura vahvistaa muodostelmaluistelun valmennustaan kaudelle 2024-2025