TIEDOTE VALMIUSLAIN VAIKUTUKSISTA SEURAN TOIMINTAAN JA TALOUTEEN

18.3.2020

‍Koronatilanteen vaikutuksesta seuran talouteen ja toimintaan
 

Harjoittelutauon tuomien haasteiden ja mielipahan lisäksi korona-toimenpiteillä on vaikutusta seuran talouteen. Jäsenten mielessä on varmasti kysymyksiä koronan vaikutuksista niin seuran talouteen kuin kausimaksuihin, kun harjoituksia on jouduttu perumaan. Jyväskylän kaupungin hallien sulkeminen ja hallituksen asettama kokoontumiskielto muodostavat JyTLS:lle force majeure -tyyppisen ylivoimaisen esteen toiminnan toteuttamiseen.
 

Seuran talouden tilanne on yksiselitteisesti nyt haastava. Kuten aiemmin on kerrottu, kevätnäytöksen peruuntuminen kauden tärkeimpänä tulonhankkimistapahtumana oli merkittävä taloudellinen isku valmiiksi haastavassa kassatilanteessa johtuen edellisen tilikauden tappiosta.
 

Haastavasta tilanteesta huolimatta meidän on seuratoiminnan jatkumisen turvaamiseksi kyettävä hoitamaan edellisten tilikausien perintönä seuranneet velvoitteet sekä toiminnan kiinteät kulut.
Koko vuoden kustannukset arvioidaan vuosittain ja ne jaetaan tasaeriin harjoitusmaksuiksi. Tästä syystä harjoittelun keskeyttäminen ei suoraan poista kaikkia maksuvelvoitteita seuralta.
 

16.3. Suomen hallituksen ilmoitettua valmiuslain käyttöönottamisesta on selvää että koronan aiheuttamaa harjoittelutaukoa joudutaan jatkamaan vielä huhtikuussa. Johtokunta on myös tehnyt kipeän päätöksen sopeuttaa kuluja lomauttamalla henkilöstön. Peruuntuneista jäävuoroista ei tule seuralle kuluja. Maaliskuun kausimaksun jälkeen kausimaksuja peritään sen verran että aiemmin kuvatut velvoitteet saadaan hoidettua ja seuran toiminnan jatkuminen turvataan seuraavalla kaudella. Maksuista ja muista toiminnan keskeytykseen liittyvistä asioista viestitään lisää johtokunnan seuraavan kokouksen 26.3. jälkeen. Tämänhetkisen arvion mukaan kokonaisilta sulkukuukausilta peritään korkeintaan puolet kuukusittaisen harjoitusmaksun suuruudesta.
 

Lomautukset vaikuttavat luonnollisesti seuramme toimintaan, vaikka harjoittelua ei ole. Seuraavalle kaudelle ilmoittautuminen järjestetään nopeutetussa aikataulussa ennen lomautusten alkamista. Ilmoittautumiset uudelle kaudelle myös varmistavat seuramme toiminnan jatkoa tämän valitettavan tilanteen jälkeen. Ilmoittautumiset seuraavan kauden ryhmiin valmentajien suositusten perusteella tulee tehdä myclubissa 29.3. mennessä.
 

Tehdyt toimenpiteet eivät missään tapauksessa kuvasta arvostustamme seuran työntekijöitä kohtaan, päinvastoin. Lomautukset ovat äärimmäinen ja valitettava vaihtoehto, joka oli kuitenkin välttämätöntä tehdä tässä tilanteessa. Joudumme kaikki tällä hetkellä joustamaan monissa asioissa, ja myös seuratoiminnassa joustavuus ja halu yhteiseen hyvään lopputulemaan ovat arvossaan. Luonnollisesti pyrimme jatkamaan toimintaa heti kun se on olosuhteiden puolesta mahdollista.
 

Toivotamme kaikille voimia hankalassa tilanteessa ja ymmärrystä myös tilanteen seuratoiminnalle aiheuttamista haasteista.
 

Johtokunta