Tiedote: Lajikulttuuria Jyväskylässä

23.9.2019

Jyväskylässä on tehty ja tehdään paljon työtä lajikulttuurin kehittämiseksi.

Jyväskylässä kehitetään aktiivisesti taitoluistelun lajikulttuuria

 

Suomen Taitoluisteluliitto julkaisi lajikulttuuritutkimuksensa tulokset viime viikolla. Tutkimuksessa selvitettiin luistelijoiden kokemuksia taitoluistelukulttuurista ja valmennuksesta. Lajin parissa on viime vuosina tehty paljon töitä toimintakulttuurin kehittämiseksi. Tuo suuri tavoite onkin edennyt mukavasti. Liiton kyselyn mukaan 95% luistelijoista tykkää käydä harjoituksissa, pitävät valmennuksesta ja ovat motivoituneita harjoitteluun.

Jyväskylän taitoluisteluseurassa toimia lajikulttuurin kehittämiseksi on tehty viime vuosin hartiavoimin. Tässä tiedotteessa kerromme muutamista toimenpiteistä, joilla me varmistamme luistelijoiden viihtyvyyden, kehittymisen ja turvallisuuden harjoituksissamme.

 

JyTLS:ssa valmennus toimii tiimeissä luistelijoiden hyväksi

Keskeinen tekijä harjoitustoiminnassa on osaava valmennus. Jyväskylän taitoluisteluseuralla on pian 40-vuotinen historia, johon mahtuu monenlaisia vaiheita. Tällä hetkellä valmennuksemme on järjestetty valmennustiimeiksi lajilinjoittain. Tämä tarkoittaa tiivistä yhteistyötä kummankin lajilinjan valmentajien kesken ja yhteistä kehittämistä niin jäällä, kuivatreeneissä kuin valmennuksen suunnittelussa.

Valmennustiimin rooli on keskustella yhdessä parhaista ratkaisuista luistelijoidemme hyväksi. Tiimin avulla jokaisen luistelijan valmennukseen osallistuu useita valmentajia, jotka ovat sitoutuneet toimimaan tavoitteellisesti luistelijan kehittymisen ja hyvinvoinnin eteen. Valmennustiimin jäsenet ovat myös toisilleen tärkeänä tukena ajoittain kuormittavassakin työssä.

Valmennustiimejä vetää lajilinjan päävalmentaja. Päävalmentajat taas kuuluvat seuran urheilutoiminnan johtoryhmään, jota vetää toiminnanjohtaja. Tässä ryhmässä kehitetään kummankin lajilinjan sekä seuran urheilutoimintaa sekä pohditaan hyviä kokemuksia ja käytäntöjä lajirajat ylittäen. Kollektiivisuus ja tiimityö on koettu valmentajien keskuudessa hyväksi tavaksi tukea luistelijoita sekä kehittää valmennusta. Toisaalta se on parantanut myös työhyvinvointia ja auttanut valmentajia kehittymään työssään.

 

Kehittämistä ja hyviä käytänteitä tiimityönä

Edellisen kauden aikana yksinluisteluvalmentajat ovat saaneet myös työnohjausta palautteen antoon ja kehityskeskusteluihin. Ohjausta on järjestetty työpajoina, keskusteluina ja ammattilaisten työnohjauksena. Tähän mennessä työstä saadut tulokset ovat erittäin lupaavia. Työnohjauksessa omaksutut asiat näkyvät arjen valmennustyössä muun muassa parantuneena vuorovaikutuksena ja uusina hyvinä käytänteinä esimerkiksi tiedon jakamisessa.

Tiimit kehittävät lajilinjojensa käytänteitä yhteistyössä. Esimerkki viimeaikaisesta kehittämistyöstä on yksinluistelun ryhmäjaon uudistaminen, johon liittyvät täsmennetyt kilpailevien luistelijoiden taitokriteerit. 

Taitokriteerejä on pohdittu valmennuksen parissa paljon. Kriteeristö varmistaa, että luistelijan polku ja eteneminen perustuvat objektiiviseen arvioon luistelijan taidoista ja potentiaalista. Näin luistelijalla on parhaat mahdolliset edellytykset kehittyä edelleen ja ryhmäsiirrot ovat perusteltuja ja oikea-aikaisia. Tavoitteena on, että luistelijat voivat harjoitella siinä ryhmässä, joka vastaa heidän tasoaan ja jonka harjoittelusta he hyötyvät eniten. Luistelijakohtaisia arvioita tekevät valmennustiimit koko laajuudessaan. Kriteerien täyttymisestä ja ryhmäsiirtojen taustatekijöistä keskustellaan tiimeissä huolellisesti ennen päätösten tekemistä.

 

Kehitysryhmät yhdessä koko lajilinjan parhaaksi

Viime keväänä perustettiin yksinluistelun kehitysryhmä uudeksi muodoksi kehittää seuran toimintaa. Kehitysryhmä koostuu vanhemmista, valmentajista ja johtokunnan jäsenistä. Kehitysryhmän tehtävänä on toimia yhteisenä keskustelufoorumina, jossa eri näkökulmat yhdistyvät. Ryhmä voi myös kehittää lajilinjan toimintaa ja yhteisöllisyyttä. Kehitysryhmätoiminta on seurassamme uutta ja se varmasti jalostuu tulevina vuosina. Muodostelman kehitystyhmä kootaan tämän kauden aikana.

 

JyTLS on sitoutunut Suomen Taitoluisteluliiton sääntöihin ja ohjeisiin

Jyväskylän Taitoluisteluseura on Suomen Taitoluisteluliiton jäsen ja sitoutunut noudattamaan liiton sääntöjä myös eettisen säännöstön osalta. 

Jokaisella valmentajalla on liiton toimihenkilöpassi, joka on tosite sitoutumisesta liiton sääntöihin myös henkilötasolla. Seurallamme on olemassa prosessi ja käytäntö koskien mahdollisia epäilyjä valmentajien tai toimihenkilöiden väärinkäytöksistä. Selvitämme meille ilmoitetut väärinkäytökset poikkeuksetta ja tarvittaessa ryhdymme toimenpiteisiin.

Vaikka viime päivien taitoluistelua koskeva uutisointi on ollut synkkää luettavaa, voimme iloita siitä, että omassa seurassamme murheet ovat hyvin pieniä näihin esillä olleisiin ääritapauksiin nähden. Mikäli seuran jäsenistössä herää huolta tai kysymyksiä esimerkiksi lajikulttuuriin tai toimintatapoihimme liittyen, keskustelemme näistä asioista mielellämme. Toiminnanjohtaja, valmentajat ja johtokunnan jäsenet (ks. verkkosivut, yhteystiedot) ovat oikea taho ottaa yhteyttä kun jokin asia mietityttää.

JyTLS kuuluu Jyväskylän perinteikkäisiin urheiluseuroihin. Meille on kunnia-asia, että voimme tarjota alueen lapsille ja nuorille innostavia ja motivoivia kokemuksia liikunnan ja urheilun parissa. Tavoitteenamme on myös, että seuramme on mieluisa ja helposti lähestyttävä yhteisö myös koko perheelle. Toivomme kaikille hyviä hetkiä tämän upean lajin parissa.