Tiedote: Jäävuoromaksut nostavat jääurheilun harrastamisen hinnan pilviin Jyväskylässä

18.6.2019

Jyväskylän jääurheiluseurat luovuttivat kaupunginjohtajalle aloitteen jäävuoromaksujen tarkistamiseksi. Seuroilta perittävä korkea jäähinta ajaa seurojen taloudet ahtaalle ja nostaa harrastusten kustannuksia kohtuuttomiksi. Jään hintavertailu osoittaa, että Jyväskylässä jääurheiluseuroilta peritään moninkertaisia summia verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin.

Jyväskylän neljän suurimman jääurheiluseuran edustajat luovuttivat kaupunginjohtaja Timo Koivistolle 13.6. aloitteen kaupungin jäävuoromaksujen tarkistamiseksi. Taustalla aloitteen jättämisessä on jyväskyläläisseurojen ahdinko toiminnan järjestämisessä erittäin korkeiden kustannusten vuoksi. Jyväskylässä junioreilta veloitettavat jäähinnat ovat huimasti korkeammat verrattuna muiden kaupunkien vastaaviin hintoihin (ks. tiedotteen lopun koonti jäähintojen vertailusta Suomen eri kaupungeissa).

Tapaamiseen osallistuivat toiminnanjohtaja Lauri Karhunen JYP Juniorit ry:sta, puheenjohtaja Jari Rytkönen Jyvässeudun Kiekko ry:stä, valmennuspäällikkö Jaako Niskavaara Diskos ry:stä, valmennuspäällikkö Mikko Palsola JYP Juniorit ry:stä sekä toiminnanjohtaja Katariina Kotomäki Jyväskylän Taitoluisteluseurasta. Kaupunginjohtajan lisäksi tapaamisessa kaupunkia edusti olosuhdepäällikkö Jouni Arnberg.

Tapaamisessa aloitteesta käytiin keskustelua positiivisessa hengessä. Kaupunginjohtaja Koivisto totesi hintatilanteen olevan kestämätön. Keskustelussa pohdittiin yhdessä mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja sekä syitä ja taustoja siitä, miten tilanteeseen on jouduttu.

 

Kustannukset ovat syy lopettaa harrastus – tai kokonainen harrastusryhmä

 

Jyväskyläläiset jääurheiluseurat toivat 13.6. käydyssä keskustelussa kaupunginjohtajan tietoon hinnoittelusta koituvia seurauksia. Jäävuorojen korkeat hinnat pakottavat seuroja karsimaan kehittymisen kannalta olennaisten jääharjoitusten määriä, ja harrastajia lopettaa korkeiden kustannusten vuoksi.

Äskettäin jouduimme lukemaan uutisista mm. JYP Juniorit ry:n päätöksestä luopua tyttöjääkiekon omista harjoitusvuoroista. Jokin aika sitten Diskos lakkautti taitoluistelujaostonsa. Näiden molempien päätösten taustalla olivat kustannussyyt. Vastaava tilanne uhkaa myös muita jääurheiluseurojen ryhmiä, joissa jäällä on suhteellisen pieni määrä harrastajia tai urheilijoita kerrallaan.

Jääkiekon liigapelaajien kasvattaminen ja menestyvien taitoluistelijoiden kehityksen mahdollistaminen painottuu yhä enemmän seuroille, joilla on resurssit saada suuria harrastajamääriä ja jakaa näin kovat kustannukset suuremman harrastajajoukon kesken.

Korkeat jäähinnat nostavat harrastamisen kustannuksia harrastajille, mistä syystä jääurheilusta uhkaa tulla harrastus, johon vain varakkaimpien perheiden lapsilla on mahdollisuus. Pahimmillaan jäätunnin kustannus tunnilta on jopa kymmenkertainen verrattuna vaikkapa Espoon hinnoitteluun. Jääkiekon tai taitoluistelun harrastusmaksut perheille voivat olla kuukausitasolla jopa kolminkertaiset verrattuna toiseen kaupunkiin. Tähän suurin syy on jään hinta.

Jyväskylän kaupungin korkeat jäävuorojen hinnat asettavat jääurheiluseurojen menestymismahdollisuudet heikompiin lähtökohtiin verrattuna seuroihin, joiden kotikaupungit tukevat jääurheilua kevennetyllä hinnoittelulla. Jyväskylän tilanteessa perheen varallisuus vaikuttaa yksittäisen urheilijan menestymisen mahdollisuuksiin ja liikuntaharrastukseen jääurheilulajeissa. Tästä syystä seurat menettävät lahjakkaita urheilijoita. Kustannukset rajoittavat myös seurojen mahdollisuutta tarjota monipuolista jääharrastustoimintaa tasosta riippumatta.

 

Liikuntakaupungin strategiset tavoitteet eivät nyt toteudu jäällä

 

Jääurheiluseurat muistuttivat kaupunginjohtajaa Jyväskylän kaupungin strategisista päämääristä, jotka jääurheilun suhteen eivät tällä hetkellä toteudu. Harrastusmahdollisuudet, liikkuminen ja urheilijana kehittyminen eivät toteudu tasa-arvoisesti silloin, kun intohimo on jääurheilussa.

Suurin osa kaupungin liikuntatiloista, kuten koulujen salit ja pelikentät, ovat seuroille maksuttomia. Kaupungin seuratuet ovat yhtäläiset lajista riippumatta, ja niissä ei oteta huomioon jään kustannuksista aiheutuvaa epäsuhtaa.

Keskustelussa jääurheiluseurojen edustajien ja kaupunginjohtajan välillä suuressa roolissa oli pari vuotta sitten valmistunut Buugin nuorisojäähalli Killerillä. Valtion tuella rakennettu halli helpotti huutavaa jääpulaa, mutta nosti harrastajien kustannuksia ja ajoi seurojen talouksia koetukselle. Tästä hallista ei ole saatu toivottua lisäystä arki-iltojen harjoitusvuoroihin junioreille. Esimerkiksi aikaiseen iltapäivään ajoittuviin harjoituksiin osallistuminen haastaa jääurheilijoiden perheitä ja aiheuttaa mahdollisia lasten poissaoloja koulusta.

 

Aloite on jätetty: Kiekko on nyt kaupungin päädyssä

 

Tässä haastavassa ja jääurheiluseurojen – paikoin myös jääurheilun harrastajien – taloutta repivässä tilanteessa ratkaisun keskeisin elementti on, mihin liikuntapääkaupunki Jyväskylä satsaa ja ohjaa panostuksia, eivät niinkään urheiluseurojen kehittämät rahoitusratkaisut. Kustannuksista on pyritty seuroissa selviämään lukuisin eri keinoin, runsasta talkootyön tekemistä välttämättä.

Kaupunginjohtajan kanssa käydyn keskustelun päätteeksi ja aloitteen jättämisen jälkeen kiekko jäi kuvainnollisesti kaupungin päätyyn. Jääurheiluseurojen ja harrastajien perheet voivat nyt vain odottaa, millaisia ratkaisuja tilanteeseen kaupunki löytää.

Etenevä Hippos-hanke ja Liikuntapääkaupunki -projekti tuovat asiaan omat paineensa. Jääurheiluseurat kokevat, että nämä mittavat ja kannatettavat hankkeet tuovat kaupungille myös velvoitteet tukea urheiluseurojen elinvoimaisuutta omalla toiminnallaan sekä tarjota seuroille mahdollisuudet hyödyntää olemassa olevia sekä suunnitteilla olevia tiloja. Aiemminkin jääurheiluseurojen puheissa ollut ajatus oman hallin rakentamisesta on myös nostanut jälleen päätään. Jääurheiluseurat toivovat kuitenkin ensisijaisesti, että tahtotila ja konkreettiset teot liikuntapääkaupunki Jyväskylän tavoitteiden saavuttamiseksi toteutuvat.

 

TAUSTATIETOA:

Jäähintojen vertailu kaupungeittain


 

 


 

Jyp-juniorit ry, Diskos ry, Jyvässeudun Kiekko ry ja Jyväskylän Taitoluisteluseura ry.

 

Lisätiedot:

Katariina Kotomäki

Toiminnanjohtaja, Jyväskylän Taitoluisteluseura ry

katariina.kotomaki@jytls.fi

0503528044

 

Lauri Karhunen

Toiminnanjohtaja, JYP Juniorit ry

lauri.karhunen@jypjuniorit.fi

050-5477773