Avoin työpaikka: toiminnanjohtaja Jyväskylän Taitoluisteluseuraan

7.1.2019

 

Luistelua rakastavassa tavoitteellisessa seurassamme on avoinna toiminnanjohtajan paikka. Etsimme siihen henkilöä, joka tuntee taitoluistelumaailman ja urheiluseuratoiminnan sekä on motivoitunut tekemään innostuneesti ja hartiavoimin töitä lajimme ja seuramme eteen. Työssään hän saa ympärilleen pääosin urheilijoista ja heidän perheistään, valmentajista, ohjaajista ja vapaaehtoisista rakentuvan innostavan yhteisön, jonka tähtäimenä on jyväskyläläisen taitoluistelun edistäminen sekä luistelijoiden ilo ja hyvinvointi.

 

Mikä on JyTLS?

 

Jyväskylän Taitoluisteluseura on noin 300 luistelijan urheiluseura, joka on keskittynyt yksinluisteluun ja muodostelmaluisteluun. JyTLS on Suomen Taitoluisteluliiton alla toimiva kilpaurheiluseura, jonka tavoitteena on sekä urheilumenestys että hyvän harrastuksen tarjoaminen luistelijoille. Toimintaamme kuvaavat muun muassa luistelun ilo, tavoitteellisuus, positiivisuus, hyvinvointi, yhdessä tekeminen sekä laadukas valmennus ja ohjaus. Toimimme pitkäjänteisesti tavoitteidemme eteen ja kehitämme toimintaamme aktiivisesti.

 

JyTLS:ssa on luisteluryhmiä luistelukoululaisista kilpaileviin yksinluistelijoihin ja muodostelmajoukkueisiin. Joukossamme on niin pieniä luistelutaitoon tutustujia kuin aikuisluistelijoita. Kilpailevat luisteluryhmämme harjoittelevat ympäri vuoden. Lisäksi kehitämme uusia toimintamuotoja luistelutaidon edistämiseksi ja lajin tunnettuuden lisäämiseksi. Seura järjestää kauden aikana tapahtumia, esityksiä, kilpailuja ja leirejä, joihin osallistuvat niin oman kuin muiden seurojen luistelijat ja yleisöä. Tämä kaikki on mahdollista luistelijoiden ja heidän vanhempiensa vapaaehtoistyöllä, seuran työntekijöiden tekemällä työllä sekä yhteistyökumppaneiden tuella.

 

Haussa taitoluistelusta innostunut ja yhteistyökykyinen toiminnanjohtaja kehittämään seuraamme aktiivisesti

 

Jyväskylän Taitoluisteluseura työllistää luisteluvalmentajien lisäksi toiminnanjohtajan, joka mahdollistaa seuran aktiivista toimintaa ja tavoitteiden toteutumista. Hän vastaa seuran arjen toimivuudesta ja organisoinnista sekä tukee omalla toiminnallaan valmentajien menestyksekästä ja motivoitunutta työtä. Hän pystyy innostamaan ja koordinoimaan pääosin vapaaehtoistyöhön pohjautuvaa yhteisöä. Toiminnanjohtajan tehtävät määrittää JyTLS:n johtokunta ja hän raportoi työssään johtokunnalle.

 

Toiminnanjohtaja pääsee työssään kehittämään itseään ja seuratoimintaa sekä näkemään työnsä tuloksia käytännössä. Hän toimii osana taitoluistelusta innostunutta tavoitteellista yhteisöä. Toiminnanjohtaja voi vaikuttaa tulotasoonsa omalla aktiivisuudellaan mm. yhteistyökumppanuuksien hankinnassa. Palkkauksessa on peruspalkan lisäksi tulososa. Työssä on mahdollisuus joustavaan työaikaan ja -paikkaan.

 

Toiminnanjohtajan työnkuvaan kuuluu esimiestyötä, myyntiä ja markkinointia, asiakaspalvelua, taloushallinnon tehtäviä sekä osallistumista suunnitteluun niin strategisella kuin operatiivisella tasolla. Toiminnanjohtaja on ensisijainen henkilö, joka vastaa seuraa ja sen toimintaa koskeviin kysymyksiin ja on työaikanaan niin seuraan kuuluvien kuin ulkopuolisten henkilöiden tavoitettavissa. Päävastuu seuran viestinnästä ja sidosryhmäsuhteista sekä seuran ulkopuolisesta varainhankinnasta kuuluu toiminnanjohtajalle.

 

Toiminnanjohtajallamme tulee olla kokemusta ja osaamista taloushallinnosta, esimiestyöstä, myynnistä ja markkinoinnista. Hänen tulee tuntea hyvin urheiluseuratoimintaa ja sen toimintatapoja. Edellytämme häneltä yhteistyökykyä, vastuuntuntoisuutta, itsenäistä kykyä tarttua toimeen, itsensä johtamisen taitoja ja ratkaisuhakuisuutta. Toiminnanjohtajan on välttämätöntä ymmärtää taitoluistelua lajina.


 

Toiminnanjohtajan tehtävä on täysiaikainen ja siihen palkattavan työntekijän työsopimus on voimassa toistaiseksi.

 

Työ alkaa maaliskuussa 2019 ja on voimassa toistaiseksi. Siinä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työpaikka sijaitsee Jyväskylässä.


 

JyTLS:n toiminnanjohtajan työn hakeminen

 

Pyydämme toiminnanjohtajan tehtävästä kiinnostuneita ja siihen soveltuvia henkilöitä hakemaan tehtävää 27.1.2019 mennessä.

 

Vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo sekä palkkatoive tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen reetta.mikkola@gmail.com.

 

Tehtävään liittyvät tiedustelut puhelimitse 15.1.2018 klo 9-11 tai 22.1. klo 16-18 numeroon 050 546 7575 / Tiina Luoto-Mäenpää.

 

Lisätietoja JyTLS:sta: jytls.fi

Arvomme ja visiomme: bit.ly/JyTLSarvot_visio